EJČF - Novinky a informace

Ohlednutí se za velmi úspěšnými Masterclasses 2015

V březnu proběhl již čtvrtý ročník akce Hands on Particle Physics organizované na Katedře fyziky ve spolupráci s našimi studenty. Jedná se o jednodenní seminář pro studenty středních škol v rámci mezinárodního projektu International Masterclasses in Particle Physics pořádaného mezinárodní skupinou pro popularizaci částicové fyziky IPPOG a Evropským centrem pro jaderný výzkum CERN. Více informací o projektu můžete nalézt na stránkách http://mc.casticova-fyzika.cz/.

Tradičním programem jsou přednášky nejen o srážkách těžkých iontů a teorii kvark-gluonového plazmatu ale i detektoru ALICE, jednoho ze čtyř hlavních experimentů na největšim urychlovači světa LHC. Letošními přednášejícími byli doc. Boris Tomášik z Katedry fyziky a RNDr. Jozef Ferencei, CSc. z Ústavu jaderné fyziky AVČR. Účastníci měli také možnost navštívit v rámci exkurze specializovaná pracoviště a laboratoře na naší fakultě. Následně čekalo studenty praktické cvičení, kdy pod vedením našich starších studentů analyzovali data ze skutečných srážek zpracovaných právě detektorem ALICE. Celý den uzavírala videokonference s ostaními účastníky z různých částí Evropy, které se této akce paralelně účastní, moderována fyziky přímo z CERNu.

Tato akce s podtitulem "Staň se na den částicovým fyzikem" se těší velké oblibě a to nejen v Praze a Děčíně, kde probíhá, ale v rámci celé České republiky, o čemž svědčí počet účastníků, který každým rokem narůstá. Kvůli velkému zájmu bylo nutné navýšit limit účastníků. Letos k nám na fakultu přijelo rekordních 57 studentů. Na to, jak celý den probíhal, se můžete podívat ve videu, ve kterém promlouvají nejen organizátoři a přednášející, ale i sami středoškoláci (ke shlédnutí zde). 

O významu české účasti v tomto projektu svědčí i článek v aktuálním vydání informační bulletinu ALICE Matters o novinkách v rámci experimentu ALICE, který si můžete přečíst zde.

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me