Stabilní svazky o energii 13 TeV na LHC

Dnešním dnem začala, po dvouleté plánované technické odstávce, další etapa urychlovače LHC, dlouho očekávaný Run II, který znamená další významný milník v oblasti částicové a jaderné fyziky. 

Přípravy na spuštění plného provozu LHC započli od samotného rána. Přes počáteční komplikace se střikováním protonů do urychlovače se nakonec v 10:40 podařilo dosáhnout statusu "Stable beams", tj. provozu se stabilními svazky o rekordní energii 13 TeV, a došlo k prvním "ostrým" fyzikálním srážkám zaznamenaných na všech čtyřech interakčních místech, tj. na experimentech ATLAS, ALICE, CMS i LHCb. Po krátkých oslavách ve všech čtyřech kontrolních místnostech se již všechny týmy plně soustředí na sběr a záznam fyzikální dat z proton-protonových srážek z Runu II.

To, jak vše probíhalo takřka minutu po minutě, si můžete přečist na záznamu z živého blogu na webu LHC: Season 2 společně s fotkami, videi a doprovodným komentářem.

Úspěch našich studentů na 6. ČSSVK ve fyzice

Ve dnech 14. a 15. května 2015 se na Přírodovědecké fakultě Univerzity P. J. Šafárika v Košicích konal 6. ročník Česko - Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice, což je soutěž vědeckých prací studentů bakalářského a magisterského studia. Mezi účastníky nechyběli ani zástupci naší fakulty Jana Crkovská, Katarína Gajdošová, Renata Kopečná, Kateřina Moudrá, Martin Schäfer a Zakhar Tokar.

Kolegyně Renata Kopečná získala za svou práci s názvem "Event shape analysis in ultrarelativistic nuclear collisions" v kategorii Jaderná a subjaderná fyzika třetí místo a kolega Martin Schäfer vybojoval také třetí místo v kategorii Teoretická fyzika a fyzika kondenzovaných látek s prací "Structure of light hypernuclei in the framework of Fermionic Molecular Dynamics".

Gratulujeme oceněným a děkujeme všem účastníkům za příkladnou reprezentaci naší fakulty a oboru. Příští rok se bude konat již 7. ročník této soutěže a to na půdě naší fakulty.

Informační schůzka pro budoucí studenty EJČF

Číst dál...

Ohlednutí se za velmi úspěšnými Masterclasses 2015

V březnu proběhl již čtvrtý ročník akce Hands on Particle Physics organizované na Katedře fyziky ve spolupráci s našimi studenty. Jedná se o jednodenní seminář pro studenty středních škol v rámci mezinárodního projektu International Masterclasses in Particle Physics pořádaného mezinárodní skupinou pro popularizaci částicové fyziky IPPOG a Evropským centrem pro jaderný výzkum CERN. Více informací o projektu můžete nalézt na stránkách http://mc.casticova-fyzika.cz/.

Tradičním programem jsou přednášky nejen o srážkách těžkých iontů a teorii kvark-gluonového plazmatu ale i detektoru ALICE, jednoho ze čtyř hlavních experimentů na největšim urychlovači světa LHC. Letošními přednášejícími byli doc. Boris Tomášik z Katedry fyziky a RNDr. Jozef Ferencei, CSc. z Ústavu jaderné fyziky AVČR. Účastníci měli také možnost navštívit v rámci exkurze specializovaná pracoviště a laboratoře na naší fakultě. Následně čekalo studenty praktické cvičení, kdy pod vedením našich starších studentů analyzovali data ze skutečných srážek zpracovaných právě detektorem ALICE. Celý den uzavírala videokonference s ostaními účastníky z různých částí Evropy, které se této akce paralelně účastní, moderována fyziky přímo z CERNu.

Tato akce s podtitulem "Staň se na den částicovým fyzikem" se těší velké oblibě a to nejen v Praze a Děčíně, kde probíhá, ale v rámci celé České republiky, o čemž svědčí počet účastníků, který každým rokem narůstá. Kvůli velkému zájmu bylo nutné navýšit limit účastníků. Letos k nám na fakultu přijelo rekordních 57 studentů. Na to, jak celý den probíhal, se můžete podívat ve videu, ve kterém promlouvají nejen organizátoři a přednášející, ale i sami středoškoláci (ke shlédnutí zde). 

O významu české účasti v tomto projektu svědčí i článek v aktuálním vydání informační bulletinu ALICE Matters o novinkách v rámci experimentu ALICE, který si můžete přečíst zde.

11th International Particle Physics Masterclasses

Ve dnech 13. března v Praze a 27. března v Děčíně pořádáme další ročník oblíbené akce pro středoškolské studenty s názvem "Hands on Particle Physics in Prague - 11th International Particle Physics Masterclasses". Během této akce se studenti na jeden stanou částicovými fyziky, kteří si poslechnou zajímavé přednášky o fyzice i detektorech, sami si vyzkouší fyzikální analýzu dat z CERN a zúčastní se videokonference s vědci z CERN.

 

Číst dál...

CERN Courier referuje o článku našeho studenta

 

V aktuálním vydání CERN Courier vyšel článek od Olivera Bushe o publikaci experimentu ALICE, kterou vydali Michal Vajzer a Jana Bielčíková. 

 

Číst dál...

2nd ALICE ČR Annual Conference

Dne 8.1.2015 se bude konat 2nd Annual meeting of the Czech teams in ALICE conference v místnosti B115 na FJFI ČVUT v Břehové ulici. Program začíná v 9:00.

 

 

Číst dál...

Brožury o experimentech ALICE a ATLAS

Za podpory Fondu ČVUT jsme pro vás přeložili již dvě informační brožury o experimentech v CERN a to experiment ALICE a experiment ATLAS.

Číst dál...

60 let CERN

CERN 60 letVýbor pro spolupráci ČR s CERN
spolu s Akademií věd České republiky,
Českým vysokým učením technickým v Praze
a Univerzitou Karlovou v Praze

vás srdečně zvou na interaktivní výstavu 60 let CERN

 

 

Číst dál...

Nadcházející akce pro SŠ studenty

Den otevřených dveří

Rádi bychom všechny zájemce o studium jaderné a částicové fyziky na FJFI pozvali na Den otevřených dveří na FJFI ČVUT v Praze pro studenty středních škol, jejich učitele a rodiče ve dnech

  • 19. listopadu 2013
  • 28. ledna 2014 

v budově fakulty v Praze 1, Břehová 7, kde budete mít možnost navštívit i prezentaci Experimentální jaderné a částicové fyziky a popovídat si se současnými studenty o studiu.. Více informací najdete na http://www.fjfi.cvut.cz/. 

 

International Particle Physics Masterclasses 2014

Dne 14. března 2013 se na FJFI již potřetí koná akce "International Masterclasses - Hands On Particle Physics" , kde si studenti budou moci vyzkoušet, jak se zkoumají elementární částice v experimentu ALICE na urychlovači LHC v CERNu.

Dopoledne studenti absolvují populárně-naučné přednášky od aktivních vědců a odpoledne si sami budou moci vyzkoušet vlastní analýzu reálných dat z experimentů na LHC.

Výsledky odevzdají do CERNu. Vrcholem akce pak bude videokonference mezi fyziky z CERNu a univerzitami a institucemi v Evropě a nakonec vyhlášení nejlepšího týmu. Studenti se tak mohou na jeden den stát částicovými fyziky a přitom nebudou potřebovat žádné speciální znalosti. Účast je zdarma.

Více informací o akci a možnosti se přihlásit najdete na http://masterclasses.casticova-fyzika.cz/.

Zveme: Collisions of light at the LHC to look deeply inside matter

Jesus Guillermo Contreras NunoČeské vysoké učení technické v Praze - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

vás zve na přednášku pořádanou v rámci Fakultního kolokvia

Jesus Guillermo Contreras Nuno (FJFI ČVUT)

“Collisions of light at the LHC to look deeply inside matter“

  

Číst dál...

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me