Padá antihmota vzhůru?

V CERNu nedaleko Ženevy, stranou od mamutích urychlovačů s tisíci pracovníky, se nachází na první pohled nenápadný experiment AEGIS (Antimatter Experiment: Gravity, Interferometry, Spectroscopy). Členy mezinárodní kolaborace je přibližně 60 výzkumníků. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze je jediným českým pracovištěm, které se experimentu účastní.

Číst dál...

Koherenční jevy ve srážkách částic

Partonový model je v současnosti nejrozšířenější teorií používanou pro popis hadron - hadronových a hadron - jaderných srážek. Některé zjevné nedostatky tohoto modelu (především v hadron - jaderných srážkách) ovšem vedou k formulaci jiných přístupů k popisu srážky a výpočtu účinných průřezů. V oblasti hluboce nepružného rozptylu lze s úspěchem použít přiblížení barevného dipólu pro formulaci teorie, která popisuje zmíněné srážky

lépe než stávající partonový model. Zmíněný postup se ovšem dá použít i na analýzu mechanismu produkce přímých fotonů, leptonových párů a nabitých hadronů v hadronových a jaderných srážkách. Konkrétně se koherenční jevy popisují pomocí jaderného modifikačního faktoru pro proton - jaderné a jádro - jaderné srážky. Pomocí něho lze usoudit na míru jaderných efektů oproti hadron - hadronovým srážkám - především jaderného stínění a Croninova efektu.

 

Číst dál...

Experiment DØ

D0Experiment D0 (někdy označovaný jako DZero experiment) je jeden ze dvou experimentů (druhý je CDF) umístěný na urychlovači vstřícných svazků protonů a antiprotonů Tevatron ve Fermiho národní laboratoři (FNAL) v Batavii, nedaleko Chicaga, Illinois, USA. Experiment D0 se skládá z kolaborace vědců a inženýrů z celého světa, včetně České republiky. Cílem tohoto experimentu je zkoumání základní podstaty hmoty, coby základního kamene našeho vesmíru.

Číst dál...

Observatoř Pierra Augera změřila účinný průřez při energii 57 TeV!

Článek (arXiv) přináší nové měření nepružného účinného průřezu proton-vzduch při těžišťové energii 57 TeV na nukleon. Účinný průřez představuje jednu ze základních veličin, která charakterizuje povahu srážek dvou částic. Jeho závislost zejména na energii charakterizuje i dynamiku srážky. Průběh této závislosti a její případné změny citlivě signalizují změnu mechanizmu srážek. Měření této veličiny v interakcích protonů kosmického záření s atmosférou tak, jak bylo provedeno na unikátní Observatoři Pierra Augera, je metodicky i experimentálně velmi náročné. Dává však možnost získat představu o srážkách při energiích nedosažitelných na urychlovačích.

Číst dál...

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me