Experimentální jaderná a částicová fyzika (EJČF)

Studijní obor Experimentální jaderná a částicová fyzika na katedře fyziky vychovává odborníky v široké oblasti od návrhu detektorů a hardware, přes simulace, analýzu dat, vývoj řídícího software až po teoretické předpovědi. Absolventi najdou uplatnění především v základním výzkumu v českých i zahraničních institucích a laboratořích, ale i v komerčním výzkumu a vývoji, IT průmyslu, zdravotnickém průmyslu i v jiných oblastech.

Kompletní studijní plány pro bakalářský i magisterský studium EJČF, včetně rozvrhů najdete na Studijní plány a rozvrh. Pokud vás zajímají vypsaná témata na bakalářské nebo diplomové práce, ty najdete v Témata prací.

Podrobnější informace o studiu na EJČF najdete na webu katedry fyziky.

Lepší představu, o tom co děláme, si můžete udělat z následujících posterů.

EJČF Studium EJČF směry výzkumu

 Směry studia

  • Analýza dat – zapojte se do mezinárodních experimentů a zkuste v naměřených datech objevit novou částici, objevit nové symetrie nebo černou díru
  • Vývoj detektorů a hardware – podílejte se na návrhu a vývoji techniky pro použití v experimentech fyziky vysokých energií ale i v nemocnicích či na vesmírných družicích.
  • Teorie - zkuste vysvětlit zatím nevysvětlitelné jevy nebo sjednotit všechny síly světa do jedné teorie
  • Software – zapojte se do vývoje nových metod pro analýzu dat nebo do vývoje software pro řízení experimentu

Jako student EJČF se budete moci zapojit do jednoho z mezinárodních experimentů na kterých spolupracujeme, jako například experimenty ALICE, ATLAS a AEgIS v CERNu, experiment STAR v BNL, experiment D0 ve Fermilabu nebo Obsarvatoř Pierra Augera.

Přihlásit se

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me